НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловни експерти от цялата страна се съвещаваха в Хисаря

На 31.05.2018 г. в гр. Хисаря се проведе съвещание на ръководството на Изпълнителна агенция по горите с експертите по лова от Регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и специалистите по лова от ловно-рибарските сдружения. На срещата присъстваха и експерти от НЛРС-СЛРБ. Съвещанието се организира от ИАГ, а неин председател бе директорът на дирекция „Ловно стопанство“ инж. Мирослав Джупаров.

По време на съвещанието акцентът бе насочен върху Африканската чума по свинете и евентуалната стратегия, която ще предприеме държавата за превенция и изкореняване на заболяването, ако то бъде локализирано в страната. По темата презентация изнесе проф. Георги Георгиев от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), който потвърди информацията, че от месец май в Румъния заболяването вече се разпространява и в природата, което е изключително притеснително за нас и налага да се предприемат бързи и адекватни мерки, които да ни направят по-подготвени за момента в който заболяването бъде констатирано у нас.

Някои от мерките, които предвижда държавата, са следните:

Свеждане на популацията на дивата свиня в страната под 1 индивид на 100 ха, а за пограничните 50 км. зони със Сърбия и Румъния под 0,5 диви свине на 100 ха;

– Изграждане на циментови площадки за обработване на отстреляните диви свине и по-конкретно, предвижда се в Северна и Югоизточна България да се изградят 1169 площадки, които след като навлезе АЧС в страната, ще се превърнат в площадки за събиране на трупове на умрели от АЧС диви свине;

– След появата на АЧС следва да се забрани ловът на диви свине чрез конвенционалния начин и да се премине само към лов чрез отстрел от чакала или капани (ловилки);

– Броят на капаните следва да бъде същият, както и този на площадите – 1169 и те да се стопанисват от ловните дружини;

– Изграждане на още две хладилни камери за съхранение на животински трупове – една в Северна и една в Южна България. В момента в ДЛП в страната има изградени и функционират 16 такива хладилни камери.

Друга тема на съвещанието бе провеждането на изпитите за кандидат ловци, проектоплановете за ползване и отчитането на ползването от стопанисващите дивеча. Експертите от ИАГ констатираха, че въпреки инструкцията дивата свиня да се планува на минимум 80 % от запаса, в много РДГ-та планираният отстрел е под тази цифра. Председателят на съвещанието обърна внимание на проблема, че ползваният дивеч се отчита в информационната система на ИАГ много по-късно от неговия действителен отстрел, а много често, дори и след като е изтекъл срока за неговото ловуване, отчетът би следвало да се прави веднага след отчитането на разрешителното за ловуване.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ