140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Благоевград разсели 550 полудиви патици по поречието на Струма

На 4 юни 2018 г. ЛРС-Благоевград получи 550 полудиви патици от стопанството на фирма „Сокол-БЛРС“. Те бяха разселени по поречието на река Струма от моста на село Зелендол до разклона за село Брежани, както и в няколко разположени непосредствено до устието на реката баластриери.

250 от птиците бяха предварително закупени от ЛРС-Благоевград, а останалите 300 сдружението получи по Националната програма на НЛРС-СЛРБ за обогатяване на дивечовите запаси в страната.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ