ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Горна Оряховица разселва 2640 фазана

На 13 юни ЛРС-Горна Оряховица получи 2640 бр. 45-дневни фазана от фазановото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ в Русе. Птиците предстои да станат част от мащабно разселване, след като бъдат доотгледани и адаптирани на местна почва. Горнооряховци доказват, че пускането в дивата природа на големи количества птици дава трайни положителни резултати както за развиването на числеността на популацията, така и за удоволствието от ловните излети.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ