ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Ивайловград разсели 250 кеклика

На 27 юни ЛРС-Ивайловград разсели 250 кеклика на възраст 45-дневна възраст. Птиците дойдоха от производственото стопанство на „Сокол-БЛРС“ В тези естествени местообитания видът се развива успешно през годините и именно затова опресняването на кръвта е от изключителна важност.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ