ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Каварна взе 880 бр. 45-дневни фазана за доотглеждане във волиера

На 7 юни ЛРС-Каварна получи 880 бр. 45-дневни фазана от фазановото стопанство на „Сокол-БЛРС“ в Русе. 400 от птиците бяха платени със средства на сдружението, а останалите 440 дойдоха по „Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ чрез разселване“.

Птиците ще бъдат доотгледани във волиер за период от 45 дена, след което ще бъдат разселени в дивата природа.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ