ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Нови пазар – Сдружението се готви за 120-годишния си юбилей

Георги НИКОВ

От избраните 55 делегати на общото събрание на ЛРС „Станата“ в Нови пазар присъстваха 47 ловци, които се събраха в салона на народното читалище „Христо Ботев“ в града. То премина при стегната организация без излишни емоции, а това говори за отговорността, с която живеят местните ловци. Председателят на УС на сдружението адвокатът Кирил Тошев проследи в изнесения доклад дейността през изминалата година, в която 16-те ловни дружинки са направили всичко възможно за увеличаване на популацията на различните видове обект на лов и за добрата им охрана.

„Сдружението ни винаги е било неразделна част от НЛРС-СЛРБ и като такава дори и в съзнанието си не трябва да допускаме превръщането на България от ловен рай в ловна пустиня.“ Дейността ни е насочена основно за актуализиране усилията на всичките членове като основно задължение трябва да бъдат опазването и увеличаването на дивечовите запаси в нашите ловностопански райони. През последните години определено бе постигната финансова стабилност на сдружението, като се търсеха допълнителни източници на приходи. Въведе се строг контрол върху разходите и това ни позволи успешно да изпълняваме финансовите си ангажименти“, каза Кирил Тошев.

През 2014 г. членовете на ЛРС-Нови пазар са били 530, а през миналата те са били вече 575, като се организират курсове за обучение на нови кандидати, които след успешното издържане на изпитите се включват в ловните дружинки и обновяват съставите. Значително се подобри отчетността на разрешителните за индивидуалния и груповия лов. Навреме се отчита количеството отстрелян дивеч, което дава възможност да се дават справките към ДГС в Нови пазар и ДЛС „Паламара“ в с. Венец. През изминалата година не са регистрирани бракониерски прояви, а това показва, че се води безпощадна борба с бракониерството. Всички излизат на лов с необходимите светлоотразителни облекла. Не са допуснати инциденти с ловно оръжие и това е един от най-хубавите моменти, както казват старите ловци.

В доклада на Контролния съвет, изнесен от председателя му Валентин Минчев, беше изтъкнато, че се работи много сполучливо за увеличаване на приходите, като се търсят нови пътища за увеличаване на финансите и това води до добро състояние. Имаше и специален доклад за приходите и разходите по ловни дружинки, с което се дава прозрачност в дейността. Сдружението подпомага и подобряването на материалната база на дружинките с изграждането на ловни домове и заслони сред ловищата. Самите дружинки се финансират и ловците участват с ентусиазъм при изграждането на базата си. Изказана бе много голяма благодарност към ЛРД-Каолиново, която изгради тази есен полигон за обучение на кучета за лов на диви свине. С парични средства се подпомогна не само сдружението, но и община Каолиново, това е най-добрият гатер в момента в Североизточна България, на който вече се проведоха две състезания с участието на ловци от почти цялата страна.

Гласувани бяха програмата за работа през настоящата година и финансовият план, по който ще се работи. От няколко години новопазарското сдружение прие 22 септември за свой празник, като тази есен ще се проведе и юбилейният ловен събор по повод на 120-ата годишнина на сдружението. Още отсега започна подготовката на юбилейната програма, за да стане един истински празник сред природата не само за ловците, но и за техните нежни половинки.
За делегати на общото събрание на Националната ловно-рибарска организация в София бяха избрани председателят Кирил Тошев, неговият заместник Георги Захариев, а за резерви Валентин Минчев, председател на Контролния съвет и Пламен Колев, ловен специалист на сдружението.

Обсъден беше и въпросът с участието на новопазарските ловци в юбилейния ловен събор на НЛРС-СЛРБ в околностите на град Карлово по повод 120-ата годишнина на ловното движение в България. Вечер на раздумките се проведе в битово градско заведение със запазено диво прасе от изминалия сезон, ловците си разказаха преживелици и се вдигаха наздравици за успешни ловни излети през следващия сезон.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ