НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Търговище разчита на по-активна борба с хищниците

Георги НИКОВ

ЛРС-Търговище се надява да развие сериозно числе­ността на популациите от пернат и дребен дивеч и за­това активизира членовете си за по-сериозна борба с хищниците. На последното общо събрание на сдруже­нието стана ясно, че през изминалия отчетен период са издадени 124 разреши­телни за индивидуален лов и 62 броя за групов, като са от­стреляни 133 чакала, 222 ли­сици, 130 скитащи кучета, 12 белки и 53 пернати хищника. Отличават се с добрите си резултати при регулиране числеността на хищниците дружините в селата Бухов­ци, Бистра, Макариополско, Ралица, Лиляк, Ловец и град­ската в Търговище.

Индивидуално добро впе­чатление направиха резул­татите на Йордан Илиев, Мариян Косев и Добрин Ми­хов от ЛРД-Буховци, Емил Ефтимов и Аркън Ибрям от ЛРД-Бистра, Иван Славчев и Христо Атанасов от ЛРД- Ралица, Стоян Смиленов от ЛРД-Пресяк, Петър Пенчев от ЛРД-Макариополско, Ка­лин Костов и Стефан Костов от ЛРД-Търговище.

Данните от проведената таксация на хищници по­казва, че числеността не е намаляла. Установени са 195 чакала, 260 лисици и 235 скитащи кучета. Затова препоръката е да се увели­чи дейността, да се започне и борбата с пернатите хищ­ници.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ