140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Община Вълчи дол стимулира борбата с хищниците

Кметът на община Вълчи дол Георги Тронков, ловец и бивш състезател по спортен риболов, сподели, че ще подпомогне борбата с хищниците в региона, тъй като проблемът е сериозен. Ето какво разказа той: „Решихме да подпомогнем сдружението с 1500 лева по решение на общинския съвет, тъй като на събранията, които правим по селата, хората споделят, че чакалите и лисиците влизат в дворовете и унищожават домашни животни. Тези средства ЛРС-Вълчи дол ще използва за стимулиране на ловците в борбата с хищниците и се надявам, че ще има полза за намаляване броя на чакалите, лисиците и скитащите кучета, чиито популации са изключително големи. Убеден съм, че сдружението работи много добре в тази насока, тъй като и към момента има различни финансови стимули за най-много отстреляни чакали, лисици и скитащи кучета. Заелата първо място дружинка по отстрел получава 500 лв., за второ място – 300 лв. и на трето 200 лв. Нашите дарения ще подпомогнат допълнително дейността.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ