ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Предстои разселване на 748 фазана в ЛРС-Габрово

На 6 юни в габровското ловно-рибарско сдружение пристигнаха от русенското стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ 748 бр. 45-дневни фазана за разселване. Според предварителните заявки, направени на заседание на Управителния съвет на сдружението, през м. януари, още същия ден фазаните са разпределени по дружинки: Враниловци – 132, Гъбене – 66, Козирог – 132, Яворец – 88, Кметовци – 110, Драгановци – 88. Фазаните са раздадени с намерението те да бъдат доотгледани в собствените волиери на дружинките, преди да бъдат разселени.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ