140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Съдът отхвърли иска на „Ловно-стрелкови клуб – Плиска“ срещу НЛРС-СЛРБ

На 26.06.2018 г. Софийски градски съд отхвърли иска на „Ловно-стрелкови клуб – Плиска“ срещу НЛРС-СЛРБ, в който се поставяше под съмнение легитимността на избрания Управителен съвет на последното изборно общо събрание на Националната организация, проведено през 2017 г.

Решението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд в 2-седмичен срок от връчването му.

„Ловно-стрелкови клуб – Плиска“ твърдеше, че общото събрание не е надлежно свикано, както и че са направени нарушения при провеждането на избора за управителен съвет.     

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ