ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Великобритания – Федерацията предупреждава за негативните ефекти от забраната на оловото

В края на май Европейската агенция за химикали (ЕАХ) към ЕС проведе обществена дискусия за употребата на оловни муниции във влажните зони. Организацията обмисля забрана за употреба на ловни патрони на 300 м около влажните зони.

Британската федерация за стрелба и опазване на дивата природа (БАСОДП) заяви по време на дискусията, че при твърде широко определение на термина „влажни зони“ забраната за употреба на олово в мунициите може да има твърде негативни ефекти за Обединеното кралство. Изчисленията показват, че 90% от треторията на Великобритания може да бъде засегната от рестрикциите. Това би могло да има силен отрицателен ефект върху дейността и финансвото състояние на редица ловни и стрелкови клубове, което ще се отрази негативно както върху дивата природа, така и върху редица бизнеси, свързани със стрелбата. Както и преди БАСОДП настоява за прилагане на строго научен подход, за да се докаже негативният ефект от употребата на олово в ловните муниции. Към момента има немалко научни публикации, доказващи частичната вреда от заместването на оловото с алтернативни материали.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ