ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Бяла обогатява природата с 440 яребици

На 13 юли ЛРС-Бяла получи за разселване 440 бр. 60-дневни яребици от стопанство „Сините камъни“ на „Сокол-БЛРС“. Сдружението ще опресни кръвта на местната популация с цел изграждане на по-силен имунитет на вида в района. Това ще гарантира устойчиво развитие на съществуващата популация.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ