ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Харманли разселва 362 бр. 45-дневни кеклика

На 4 юли сливенското стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ ЕООД достави на ЛРС-Харманли 362 бр. 45-дневни кеклика за разселване. Отличното състояние на птиците още веднъж доказа добрата работа на „Сокол-БЛРС“ в Сливен.

В южните части на страната популацията на кеклика трябва да се развива с редовно разселване, за да може този вид да укрепне и да стане отново любим на нашите ловци.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ