ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Търговище е готово на активна борба срещу АЧС

„Трябва да намалим броя на дивите свине“

Татяна ДИМИТРОВА

Над 40 ловци от 26 ловни дружини към ЛРС-Търговище се отзоваха на поканата на експерти от СИДП, РДГ-Шу­мен и ДГС-Търговище за среща по повод болестта афри­канска чума по свинете. Ловците споделиха, че са съглас­ни с предложените мерки за намаляване опасността от навлизане на заболяването в България, но поискаха да разберат при кои животни смъртността е по-висока, при дивите или при питомните и какви са последните данни от съседна Румъния, където вече има огнища на АЧС. Ло­вците споделиха и тревогата си, че в гората освен тях има събирачи на трюфели и билки и за да няма инциденти, те също трябва да бъдат предупредени при евентуален старт на интензивен отстрел на диви свине в района.

По време на срещата стана ясно още каква ще бъде организацията при издаване на разрешителни за индиви­дуален лов и какво трябва да направят ловуващите при съмнения за АЧС или ако открият мъртви животни в гора­та. Д-р Емил Зафиров от ОБДХ беше подготвил листовки с практически инструкции за ловците във връзка с надзора на болестта АЧС, които раздаде на участниците в среща­та. В тях се посочва симптоматиката на заболяването, пробите, които трябва да се вземат от току-що отстреля­ните животни, от намерени трупове в ловния район, както и други важни елементи, свързани с риска от преминаване на заболяването от Румъния в България.

Ловците споделиха, че вече са наясно с болестта и това, което трябва да се направи по време на лов. Те де­кларираха пред д-р Зафиров, че са преминали обучение и вече могат сами да вземат проби, както и да разпознават заболяването по увреждането на различни тъкани и лим­фа при животните.

На срещата, на която присъстваха още специалистът по лова на СИДП инж. Тервел Стефанов, директорът на ДГС-Търговище инж. Стела Атанасова, ловният експерт на РДГ-Шумен инж. Юлиян Будаков, председателят на ЛРС-Търговище Станислав Папазов и специалистът по лова на сдружението Стойне Стойчев, за пореден път беше акцентирано върху това, че популацията на дива­та свиня трябва да се намали възможно най-много, за да може рискът от навлизане на АЧС на българска територия да се намали до минимум. Специалистите настояха пред­седателите на ловни дружини да говорят с хората си по места и да ги убедят да се засили индивидуалният лов.

Няма друг изход! Трябва да намалим броя на дивите свине, а не да чакаме и да се молим болестта да ни по­дмине, категоричен е инж. Тервел Стефанов. Според да­нните от таксацията на територията на областите Шумен и Търговище има 5 294 броя диви свине, а допустимият запас е 3 590.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ