ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Позиция на ЛРД-Дюлево към ЛРС-Панагюрище относно АЧС

Ненко Реленеков, пред­седател на ЛРД-Дюлево, една от най-добрите към ЛРС- Панагюрище, и пред­седател на контролната комисия там:

„Не само аз, но и всички наши членове, а и колеги от околните дружини са на това мнение. Много по-малка ще е вредата, ако засилим от­стрела през януари, отколко­то през лятото и ранна есен. Не са прецизирани добре приетите текстове на тези бързи две гласувания. Не е помислено, че такова пред­ложение за лов ще унищожи приплодите на едрия дивеч. А в шуматите гори със силно ограничена видимост, в кои­то обитават дивите свине, има гъбари и дървари, ту­ристи и тях ги дебне огромна опасност. Пък и за ловците тя не е по-малка. Неизбеж­ни са тежки злополуки. Ние, ако избием определената ни бройка свине, ще останат в ловните ни полета по 2-3 броя. А каква е вероятност­та, че те няма да се заразят със АЧС. Не сме съгласни с предлаганото масивно уни­щожение на дивите сине!

Господа депутати, непри­емливи са текстовете и не са добре прецизирани. Ако ги изпълняваме, това значи, че не опазваме природата и ще унищожим за дълги годи­ни дивеча.

Горещо подкрепяме вне­сената позиция на НЛРС- СЛРБ относно този закон.”

Записал и изразил своето мнение:

Костадин БУЮКЛИЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ