140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ще пазят малкия калкан със защитени зони

        

След период на трайно спадане на запасите от калкан по нашето Черноморско крайбрежие и налагани ограничения в улова, най-после се показа светъл лъч със стабилизиране на популацията. Това даде основание на Европейските институции леко да вдигнат квотата ни за улов от 43 тона до 57 тона за тази година. Всъщност с Румъния делим обща квота от 114 тона.  

         Изследването на състоянието на деликатесната риба е сред приоритетните задачи на специалистите от варненския Институт по рибни ресурси. Те полагат усилия, като се базират на изпълнение на Национална програма за събиране на данни в сектор „Рибарство“. Сега се обработва събраната от тази пролет информация, но учените не очакват драстични промени в пролетната динамика на вида. Все пак има умерен оптимизъм за продължаващо, макар и бавно стабилизиране. Припомняме, че експертите от Института изследват калкана по тази програма от 2014 година и вече се формира по-ясна картина за цялостното състояние на вида.

         На базата на тези обнадеждаващи данни пък рибарските организации имат надежди и за последващо увеличаване на квотите за българските рибари. Шефът на най-голямото сдружение БГФИШ д-р Йордан Господинов счита, че до няколко години може да се гони квота от 100 тона годишен улов за всяка от двете черноморски страни, членки на ЕС, а в по-дългосрочен план – дори от 150 тона.

         По повод възможността да спомогнем за стабилизиране на популацията, от рибарския бранш имат идеи как да се опази маломерния калкан, който често е обект на нерегламентиран улов. Би било уместно да се обособят зони за защита на младите риби и това да са местата, където калканът обичайно дава поколение. Тези зони трябва да бъдат определени от експерти и там да не се допуска присъствие на рибарски кораби и лодки, за да се опази подрастващото поколение. Защото ако там влезе трал, наред с другата риба, ще обере и калканчетата. Това е възможно и чрез актуализиране на някои зони по „Натура 2000“.

         Идеята тепърва ще се доуточнява и разработва, но е разумно да се търсят начини и средства да се опази рибата от детска възраст. В това отношение важна роля по обособяване на защитените територии ще оказват и мненията на учените от Института по рибни ресурси.

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ