140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ДГС-Смядово ремонтира Контролен горски пункт „Цонкова барака“

Татяна ДИМИТРОВА

Над 20 000 лв. собствени приходи отдели ръководството на ДГС-Смядово за ремонт на Контролен горски пункт „Цонкова барака“. Обособени са нови санитарни помещения, а останалите стаи са преустроени. Изградена е канализация и сградата е санирана изцяло. Подменен е покривът и цялото обзавеждане на пункта.

Ремонтът, който направихме не е самоцелен. В пункта постоянно има дежурен, който следи обстановката по време на пожароопасния сезон. През последните две години не сме допуснали нито един пожар на наша територия и правим всичко възможно, за да опазим горите от огнената стихия. Дотук лятото беше дъждовно и нямахме проблем, но през август се очаква повишаване на температурите, което неминуемо ще доведе до засушаване, а това от своя страна ще увеличи рискът от пожари. Всички ние виждаме какво става в съседна Гърция и сме взели всички превантивни мерки, за да не допуснем възникване на пожари на територията на ДГС-Смядово, коментира директорът на стопанството инж. Сава Савов.

Припомняме ви, че в териториалното поделение бяха изградени 11 000 метра минерализовани ивици и 27 000 линейни метра лесокултурни прегради, които да спират разпространението на огъня при евентуален пожар. В горите се извършва денонощно наблюдение, но въпреки това инж. Савов приканва всички граждани, които забележат огън в горските територии или в близост до тях, да подадат сигнал на телефон 112.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ