140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците от ЛРС-Вълчи дол откриха с 480 пъдпъдъка на сметката

Николай МИРЧЕВ

250 членове на ЛРС-Въл­чи дол участваха в откри­ването на сезона. В него членуват общо 760 ловци, обособени в 18 ловно-ри­барски дружини. Общата площ на ловностопанския район е 55 000 ха. Според Николай Христов, предсе­дател на УС на сдружение­то, популацията на пъдпъ­дъка през тази година е със значително по-голяма чис­леност. Многократно повече са птиците, като особеното сега е, че пеят, но не се вдигат. Слуката от първия ловен ден бе 480 пъдпъ­дъка. Двадесет екземпляра паднаха в ЛРД-Михалич, където членува Николай Христов.

Четете повече подробности в брой 34 на в. „Наслука“ от 22 август

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ