ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Айтос обогатява природата със 70 кеклика

На 15 август ЛРС-Айтос получи за разселване 70 бр. 90-дневни кеклика. Птиците, произведени в сливенското стопанство на „Сокол-БЛРС“, бяха доставени акуратно с цел последващо разселване в ловните райони на сдружението.

Кекликът е вид, който традиционно обитава южните райони на страната ни и именно затова възстановяването му е сред приоритетите на Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ