140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Болярово обогатява природата със 75 яребици

Днес – 22 август, фирма „Сокол-БЛРС“ достави на ЛРС-Болярово 75 бр. 90-дневни фазана. Птиците са по Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване. Качеството на пернатите е на отлично ниво.

Устойчивото развитие на яребицата е сред най-важните цели на сдружението. Популацията в последните години се развива чудесно, за което ЛРС-Болярово има основна заслуга.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ