140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Кубрат разселва 300 фазана

Днес – 22 август, ЛРС-Кубрат получи 300 бр. 90-дневни фазана от русенското стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“. Птиците са по Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване. Опресняването на кръвта на местната популация е важен фактор за засилване на имунитета на местната популация и гарантира емоции по време на ловния сезон.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ