140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Пазарджик разселва 3630 фазана

Спас СПАСОВ

След като през първите месеци на годината членовете на ЛРС „Сокол 1893” в Пазарджик пуснаха на свобода в природата над 400 яребици на възраст 270 дни, а после и 255 патици от основно стадо след яйценос, след това и 46 заека, разселени ударно в няколко дружини, то те сега стигнаха апогея на пътя за обогатяване на дивата природа, след като получиха от русенското на фирма „Сокол БЛРС” 3630 фазанчета. Те са на 45-дневна възраст и независимо от тежкия летен преход изглеждаха в отлично състояние. Шестстотин от птиците заминаха веднага за волиера на ЛРД-Величково, а останалите над 3000 бяха доставени във фазановото стопанство „Фазанарията” на пазарджишкото сдружение.

Трябва да се отбележи и фактът, че 1650 фазана са заплатени на цена 8 лв. с финансови средства на местната ловна организация, а 1980 птици са по „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване“.

В невероятната лятна жега много усилия положиха както служителите в сдружението  Илия Долев, Костадин Бързаков и Ангел Дамянов, така и най-често и най-активно включващите се в такива мероприятия като: Евгени Абаджиев – председател на ЛРС-Пазарджик, Андон Андонов, Николай Минчев, Петьо Койчев, Адриан Атанасов и Спас Спасов, който между товаро-разтоварните дейности успя да свърши и журналистическите си задължения.

Птиците ще бъдат доотгледани в местната фазанария до 120-130 дневна възраст и след това в късната есен ще бъдат разселени в ловните райони на дружините, където вече на много места се наблюдава дива популация на този пернат красавец. Така ловците от ЛРС „Сокол 1893” искрено се надяват, че в края на годината ще успеят да „направят” 2-3 прекрасни ловни излета на този вид дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ