140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Радомир разселва 50 яребици

Днес – 24 август, фирма „Сокол-БЛРС“ достави 50 бр. 90-дневни яребици на ЛРС-Радомир. Те са по Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване.

Това допълнително количество се явява бонус след взетите по-рано през годината екземпляри от същия вид. Те са произведени в стопанство „Сините камъни“ в град Сливен.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ