140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Мащабна акция по разселване на яребици в ЛРС-Варна

На 10 август ЛРС-Варна получи 715 бр. 90-дневни яребици за доотглеждане в местни условия и последващо разселване в ловните райони на сдружението. Птиците са произведени в сливенското стопанство на „Сокол-БЛРС“ и бяха предадени в отлично състояние, съобразно всички установени изисквания.

Настоящата акция по разселване за пореден път показва отдадеността на ЛРС-Варна за устойчивото развитие на този атрактивен ловен вид в североизточните части на страната.  

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ