ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

На „Витска Елия“ ЛРС-Плевен проведе традиционно състезание по стрелба

Царинка ХРИСТОВА

Стрелковият комплекс „Витска Елия“ се изпълни с ловци. ЛРС-Плевен прове­де традиционното си със­тезание по ловна стрелба. Всяка година то е точно преди откриването на лов­ния сезон – своеобразна проверка на стрелковите умения и място за срещи между приятели, разузнава­не къде са се появили пъд­пъдъците и къде ще бъде откриването.

Точно в 8,30 ч предсе­дателят на сдружението Валентин Георгиев даде начало на състезанието. Проведен бе инструктаж за безопасно боравене с оръжието и разяснен регла­ментът. С всяка изминала година интересът става все по-голям. Дали заради тръпката, или за награди­те (а те не са малки) – не е ясно, но участниците са все повече. Някои дори съобра­зяват годишния си отпуск със събитието. Този път в дисциплина „Трап“ се със­тезаваха 36 ловци, а в дис­циплина „Скийт“ – 39. Всяка дружина може да излъчи по един отбор и в двете дис­циплини от по двама души. Голям е интересът и към Стрелковият комплекс „Витска елия“ се изпълни с ловци. ЛРС-Плевен прове­де традиционното си със­тезание по ловна стрелба. Всяка година то е точно преди откриването на лов­ния сезон – своеобразна проверка на стрелковите умения и място за срещи между приятели, разузнава­не къде са се появили пъд­пъдъците и къде ще бъде откриването.

Точно в 8, 30 ч предсе­дателят на сдружението Валентин Георгиев даде начало на състезанието. Проведен бе инструктаж за безопасно боравене с оръжието и разяснен регла­ментът. С всяка изминала година интересът става все по-голям. Дали заради тръпката, или за награди­те (а те не са малки) – не е ясно, но участниците са все повече. Някои дори съобра­зяват годишния си отпуск със събитието. Този път в дисциплина „Трап“ се със­тезаваха 36 ловци, а в дис­циплина „Скийт“ – 39. Всяка дружина може да излъчи по един отбор и в двете дис­циплини от по двама души. Голям е интересът и към Григоров от ЛРД-Одърне, класирал се на първо място, Цветан Тодоров от ЛРД-Ни­колаево е втори и Маргарит Борисов от ЛРД-Бацова ма­хала – трети. В дисциплина „Скийт“ първи е Димитър Чокоев от ЛРД- Буковлък, втори е Стефан Ненков от ЛРД-Къртожабене и трети е Пламен Митев – ЛРД-Бохот.

Прецизната стрелба с ка­рабина е под строгия поглед на председателя Валентин Георгиев. Първи в това със­тезание е Митко Николов от ЛРД-Ласкар, на второ място е Александър Върба­нов от ЛРД-Къртожабене, а на трето Преслав Тодоров от ЛРД-Горталово. Всички индивидуални победители получиха медали и грамоти.

След приключване на състезателната част и наг­раждаването и преди при­ятелската почерпка се про­веде работно съвещание с председателите на дружи­ните. Отново бяха разяс­нени мерките за защита от африканска чума и дейст­вията, които трябва да се предприемат, дадени бяха указания за безопасност при лова и задълженията на ловците.

Денят завърши с друже­ска раздумка на маса и с пожелания за слука през новия ловен сезон.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ