140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Подготвят нови цени на риболовните билети

Промени в Закона за рибарството и аквакултурите, касаещи тарифата за таксите, бяха публикувани за обществено обсъждане. Според новите текстове изваждането на любителските билети ще струва 5 лева – за седмичен, 10 лева – за месечен, 18 лева – за шестмесечен и 30 лева – за годишен билет. До момента цените са съответно 4 лева, 8 лева, 15 лева и 25 лева.
Основните мотиви за новите цени на билетите са, че от приемането на тарифата за таксите до настоящия момент са извършени само две пълни актуализации на стойността на заплащаните такси – през 2007 и 2008 година. С новия проект се цели да се преодолеят настъпилите инфлационни процеси през годините, които дават отражение върху себестойността на предоставяните услуги. Предвиждат се завишаване на таксите и при издаване на разрешителни за стопански риболов. Професионалните рибари по морето също ще бъдат сюрпризирани с нови, по-високи такси, свързани с работата им.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ