ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Eкип от Световния фонд за дивата природа изучава руската тайга

Младен ДОБРЕВ

Експерти от Световния фонд за дивата природа (WWF) са провели комплексни изследвания на непроучени територии на Руската тайга, в Архангелска област. В екипа са присъствали ботаници и зоолози, както и специалисти по ловно стопанство. Съставили са пълен списък на изследваните редки представители на флората и фауната.

Данните тепърва ще се систематизират, за да станат достояние на науката и да се опознаят територии, за които се знае малко или почти нищо.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ