НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Врабево разсели 75 фазана

Членовете на ловно-ри­барска дружина Врабево към ЛРС-Троян разселиха в ловните си райони 75 броя 90-дневни фазани. 50 от тях са закупени със собствени средства, а 25 – по Нацио­нална програма за устойчиво развитие на дивечовите за­паси в системата на НЛРС- СЛРБ чрез разселване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ