140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Монтана осъществи най-голямата акция по разселване в страната – 1700 фазана обогатиха ловните полета

На 11 септември ЛРС-Монтана проведе най-мащабната акция по разселване на дивечови птици в страната. 1700 бр. 90-дневни фазани, отгледани в русенското стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“, обогатиха ловния район на сдружението. Ловците от дружините в състава на ЛРС-Монтана изказаха изключително задоволство от тяхното качество.

Фазанът традиционно е сред любимите ловни обекти на членовете на сдружението и именно затова те очакват сериозни резултати в лова след провеждането на мащабната акция по разселване.

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ