НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Петрич обогатява района си с 50 яребици

Днес – 4 септември, фирма „Сокол-БЛРС“ достави 50 бр. 90-дневни яребици на ЛРС-Петрич. Птиците, доставени от стопанство „Сините камъни“, пристигнаха в отлично състояние. Те са по Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ