ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Министерска заповед разбуни ловците

Павлина ПАВЛОВА

Груповият лов на дива свиня ще се открие на 29 септември т. г., това гласи проектозаповедта на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Но не навсякъде обаче! Поради усложнената епизо­отична обстановка във връзка с АЧС и по препоръка на БАБХ се налагат забрани, а те са следните: няма да се провежда групов лов на дива сви­ня на териториите по границата с Румъния, област Варна и курортите около нея и около огнището на АЧС в с. Тутраканци, разрешава се само индивидуален подборен отстрел; в ловностопанските райони на зоните до границата ще се провежда групов лов на дива свиня, но без кучета; в останалата част на територията на страната груповият лов на дива свиня ще се извършва без ограничения.

Заповедта и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на МЗХГ и ИАГ. Тази запо­вед като превантивна мярка срещу АЧС засяга част от сдруженията от крайдунавския регион – Бяла, Русе, Тутракан, Силистра, Кубрат и др., и за ловците това е неприемливо. Недоволството им се изразява в блока­да на Дунав мост-Русе.

Мнението на ловците, а то е породено от практика­та, е, че забраната на гру­повия лов и замяната му с индивидуален или разре­шен групов лов, но без ку­чета не решава проблема с АЧС. Напротив, групови­ят отстрел в тези райони трябва да е по-интензивен, за да се редуцира попула­цията на дивата свиня, а оттам и рискът от възник­ване на огнища на зараза. Като аргумент например: по поречието на р. Дунав има естествени езерца, около които са се локализирали големи групи диви свине и ако няма групов лов за от­стрела им, при миграцията те ще станат проводници на заболяването.

Вероятността изпълне­нието на заповедта да реши поне отчасти този наболял проблем е минимална. Ло­вците добре разбират опас­ността от заболяването, но не разбират защо при взе­мането на решения няма допитване и до тяхното мнение.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ