ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НЛРС-СЛРБ: ЛРС-Пловдив напуска Съюза

На 12 септември в зала „Родопи” на Конгресен център в Интер Експо Център в София се проведе заседание на Управителния съвет на НЛРС – СЛРБ.

В началото на заседанието членовете на УС бяха информирани за решението на общото събрание на ЛРС-Пловдив да напусне състава на Съюза. Бе решено УС на НЛРС-СЛРБ да излезе с официална декларация по този повод, чрез която да отправи послание към пловдивските ловци, както и към всички членове на организацията. Ще бъдат организирани и регионални срещи с ръководствата на ловно-рибарските сдружения от цялата страна, на които да се изясни ролята и значението на Националната организация за своите членове.

Декларацията ще бъде своевременно публикувана в сайта „Дивото“.

Във връзка с изграждането на ями за СЖП и необходимите мерки, които трябва да предприемат ловците по време на груповите излети за дива свиня като превенция срещу разпространението на АЧС, бе решено да се изготви становище на УС на НЛРС-СЛРБ до министъра на МЗХГ, в което да се поискат корекции в указанията от БАБХ и ИАГ, за да се облекчат усилията на ловните дружини.

Очаквайте публикуването на становището в сайта „Дивото“

Управителният съвет реши ръководствата на сдруженията от цялата страна да организират срещи с депутатите от своите мандатните райони, за да се търси парламентарна подкрепа за предложенията на Националната организация относно предстоящите промени в ЗЛОД.

Взети бяха решения за сключване на договор за сътрудничество с Републиканско държавно-обществено сдружение „Белоруско ловно рибарско дружество”, както и споразумение за съвместна дейност с Българската републиканска федерация по кинология.

Членовете на УС на НЛРС-СЛРБ бяха информирани за изпълнението на бюджета на Националната организация за периода 01 януари – 30 юни 2018 г. Решено бе до края на октомври да са готови новите стикери за членските карти на ловците, членове на сдруженията от състава на НЛРС-СЛРБ, за да могат ловно-рибарските организациите навреме да започнат с издаването на картите за следващата година.

Своите награди получиха призьорите в Националния литературен конкурс за разказ на ловна тематика „Дивото“ за наградата „Дончо Цончев“ Мария Митрова на 17 г. за разказа „Дивото“ и Рая Стоянова за разказа „В очите й“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ