ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Трима председатели и приятели на “Студен кладенец”

Ловната ни история колек­ционира снимков материал от 120 години – природни забележителности, значими ловни събития, стрелкови из­яви, ловни успехи, личности, отдадени на ловния спорт и още и още… уловени мигове с документално значение. Та­кава е и снимката, която пред­лагаме на вашето внимание, тя дава възможност за различни интерпретации, но носи едно послание – ловното другар­ство.

Фотографията е заснета на „Студен кладенец“ и най-веро­ятно ще попадне във фонда на ловната история чрез съюзни­те издания. Сред другарската група са и трима председате­ли на Националната органи­зация – проф. Кушлев /2000-2001/, инж. Петков /2009-2017/ и инж. Василев, изпълняващ длъжността в момента. И три­мата са личности от различни поколения, но водени от една кауза: единството и проспери­тета на Съюза на ловците и риболовците в България.

Снимката е послание за ловното другарство и прием­ствеността, но не само това: тя е илюстрация на един­ството на младостта и опит­ността, на щафетния триумф, на желанието да се извика към хората, които посягат на целостта на 120-годишното ловно дело: колко сме силни заедно и така трябва да оста­нем. Заради Организацията и наследниците ни, които ще се гордеят с нас, ако ние в труд­ното време я съхраним, но не биха ни простили, ако нараним целостта й. За радост ловната общност има живи колективни рефлекси и реакцията й е без­компромисна: единен съюз. Но нека оставим на любезния читател „да прочете“ снимка­та от своя ракурс.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ