140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Улеснение за риболовците по Дунав

Улеснение за риболовците по Дунав

Предстои да бъдат картографирани най-добрите места за риболов в трансграничния район между България и Румъния. След това ще бъде разработена интерактивна GIS платформа, както и мобилно приложение.

Наред с посочените актуални риболовни дестинации, ще се предлага и допълнителна информация – каква риба преобладава, на каква стръв и с какви методи се лови, къде са най-близките риболовни магазини и т. н. При това изготвяната карта ще обхваща не само граничната река Дунав, но и други водоеми в пограничния район, обхващащ територии на двете съседни страни.

Това е международен проект по трансграничната програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020“. От наша страна е ангажирана фондацията „Идеи на развитие“, а от румънска страна партньор е „Асоциация за устойчиво развитие“.

Още новини от риболовната обстановка в страната ще намерите в бр. 40 на „Рибар“, който излиза като приложение на в. „Наслука“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ