ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Забранява се ловът около огнището на чумата в Силистренско

Заповед на министър Порожанов наложи нова регулация на лова около констатираното в община Кайнарджа огнище на АЧС. Определя се инфектирана зона около огнището, в която се забранява ловуването. В тази зона попадат 14 ловностопански района на ЛРС-Силистра, два ловностопански района на СЛРД-Кру­шари и един на ЛРС-Тервел. Създава се и буферна зона, в която се забранява използването на кучета при провеждане на групов лов на дива свиня. Забраната засяга редица ловностопански ра­йони на сдруженията в Свищов, Бяла, Русе, Тутракан, Силистра, Дулово, Тервел, Добрич, Г. Тошево, Крушари, Шабла и Варна.

Да припомним, че Българската агенция по безопасност на храните констатира първи случай на африканска чума при дива свиня край Кайнарджа, обл. Силистра. Мъртвата дива свиня бе открита непосредствено до самата телена ограда, на границата с Румъния, в която се е оплела при опит за преминаване на те­риторията на България. Съоръжението е изпълнило предпазните си функции. Случаят с намереното мъртво диво прасе е от 18 октомври т.г. с доказана положителна проба за болестта от 23 октомври. С цел контрол и ликвидиране на заболяването БАБХ започна прилагане на всички мерки в съответствие с действащо­то законодателство. Предприето е унищожаване и загробване на намерената дива свиня. Извършена е дезинфекция на мястото на загробване. На 24 октомври беше открито второ мъртво жи­вотно, чиято проба също е положителна.

Ще се извършват постоянни клинични прегледи за АЧС при домашни свине и ще се вземат проби от всички умрели или по­казващи клинични признаци диви и домашни свине като изпълне­ние на Програмата за профилактика и надзор на болестта АЧС в България. Мерките при домашни свине са насочени към стриктни мерки за биосигурност с цел прекъсването на възможността за прехвърляне на заразата между дивата и питомната популация свине в страната. Те са базирани на Стратегията на Европейския съюз за африканска чума по свинете (SANTE 7113/2015) и са на­сочени най-вече към дивата популация.

Стратегията за контрол на АЧС е основана на ранно откри­ване на болестта и прилагане на стриктни мерки за контрол и биологична сигурност в обектите. Към момента АЧС е констати­рана в девет държави членки: Белгия, Чехия, Полша, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Румъния, България. На 24 октомври на извънредно заседание Областната епизоотична комисия в Си­листра обособи 20-километрова „инфектирана” зона от мястото, където е намерено мъртвото диво прасе край с. Кайнарджа, Си­листренско, с доказана положителна проба за АЧС. Общо пет са общините, които попадат в този периметър: Силистра, Кай­нарджа, Алфатар от област Силистра и Крушари и Тервел от област Добрич. Определена е също 20-километрова „буферна” зона, включваща общините Дулово, Алфатар, Генерал Тошево, Ситово и Тервел.

Д-р Цвятко Александров, началник-отдел в БАБХ, коментира: „По отношение на дивеча ще следва да се претърси района за откриване на други диви прасета, за да се види докъде е стигнало заболяването или в най-благоприятния развой така да се види, че няма други заразени животни, което е най-добрият сценарий.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ