ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Значимостта на лова трябва да се защитава отговорно

На 6 ноември в Европарламента в Брюксел се проведе конференция на тема „Начини за комуникиране на ролята на ловците в Европа“. Там беше набелязан широк кръг от ефективни подходи за комуникиране на значимостта на лова в Европа. Беше подчертано, че ловът е съществена част от европейската култура, тъй като осигурява силна връзка с природата и здравословното хранене за милиони хора. Целесъобразният лов също така генерира социални, икономически и екологични ползи за местните общности в селските региони на Европа. Ефективната комуникация е необходима, за да могат да бъдат разбрани правилно ползите от лова, както и европейските граждани да оценят правилно стойността на всички дейности, свързани с него.

„Дивечовото месо е най-добрият „посланик“ на устойчивите ловни практики и следователно трябва да се рекламира по-добре, тъй като ще осигури бъдещето на лова. Дивечовото месо, идващо от близките на ловеца поля и гори, е перфектният пример за устойчиво ползване на природата и става все по-популярно от преди. То е първокачествена, здравословна и органична храна, която притежава всички качества, за да убеди много хора в значимостта на лова“, заяви Оливър Дорн, предприемач и главен редактор на немското списание за лов и дива природа „Halali. В този контекст дивечовото месо трябва да се рекламира по различни медии, включително онлайн платформи. Едно от основните достойнства на месото от диви животни е неговата хранителна стойност. Друга основна възможност за налагане на дивеча сред европейците е ловците да бъдат обучени как да обработват правилно отстреляното месо. Оливър Дорн също така акцентира върху нуждата да се направи ясно разграничение между дивеча, отглеждан във ферми извън Европа, и този, който е добит в близките ловни райони.

Джо Перичи-Калашчоне, президент на Малтийската федерация за лов и опазване на дивата природа, фокусира своето изказване върху нуждата от популяризиране на значението на традиционните и устойчивите ловни практики, които са под постоянна атака. Той представи предизвикателствата пред комуникирането на традиционните ловни практики с примери от островната държава, където ловът е под прицела на различни медийни атаки. Той направи предложения как да се променят комуникационните стратегии в бъдеще, за да се създаде имидж на лова като културно, регионално и социално богатство, докато се промоцира европейското разнообразие.

Повече подробности в бр. 46 на в. „Наслука“ от 14 ноември 2018 г.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ