140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

100-годишен юбилей на дружина към ЛРС-Долна Митрополия

Валери АНГЕЛОВ

На 24 ноември 2018 г. ЛРД-Подем към ЛРС-Долна Митрополия отбеляза навършването на 100 години от началото на организираното ловно движение в селото. То се намира отляво на река Вит срещу с. Рибен в близост до жп линията, свързваща град Плевен със село Черковица. Отстои на 10 км от град Долна Митрополия в северна посока.

Селото е възникнало през 1880 г. благодарение на издадения по времето на княз Батенберг „Закон за населяване на ненаселените земи в България“ от българи преселници главно от източна Тракия, Румъния, източните Родопи, Австро-Унгария и словаци потомци на избягали българи.

По примера на Плевен още след 1891 г. в околните села, едно от които е Подем, възникват ловни групи, подчинени на плевенското дружество. На шестия редовен конгрес на Националната организация през 1914 г. в Пловдив се взема решение по селата да се създадат ловни дружини. Така през 1918 г. се създава ловната дружина в селото.

За основатели на ловната дружина се считат Владимир Михайлов (дядо Горо), Коста Илиев (Цара) и Георги Тодоров (Тошето).

Съгласно протокол №8 от 10 октомври 1937 г. на Плевенското ловно-стрелческо дружество ловците в Подем са били 17 души с ловен началник Тодор Юрданов.

В средата на 70-те години за членове на ловната дружина са приети и първите жени – Борка Иванова и Стефка Милева. Не са открити документи и няма спомени кои са били първите председатели на дружината. Ловци ветерани си спомнят Петър Опров, който е бил председател на ловно-рибарската дружина до 1964 г. Следващият е Никола Хаскюлиев (Маршала) – до 1984 г. Наследяват го Марин Радулов (от 1984 до 1986 г.) и Тодор Костадинов (от 1986 до 1995 г).

От 1995 до 2007 г. председател на дружината е Никола Ницов Христов. След 2007 г. за председател е избран Валентин Петков Христов.

В деня на празнуване на юбилея председателят на ловно-рибарската дружина Валентин Христов посрещна всички в залата на местния ресторант. Като поздрави присъстващите с „Добре дошли“ и честити юбилея на ловците той даде думата на председателя на УС на ЛРС-Долна Митрополия доц. д-р инж. Валери Ангелов. Последният връчи поздравителен адрес и парична награда на дружината по случай 100- годишния юбилей. Освен това връчи грамоти и книги на ловна тематика на настоящия и бившите председатели на дружината Никола Христов, Тодор Костадинов и Марин Радулов за техния принос за нейното развитие и укрепване през годините. С поздравителни адреси бяха отбелязани юбилеите на ловците Георги Стоянов, Емил Димитров, Йордан Христов и Начко Янакиев, навършили кръгли годишнини през 2018 г.

Приветствие беше поднесено и от кмета на селото Никола Христов, който е един от дългогодишните председатели на ловно-рибарската дружина.

Празникът продължи с веселие и хора под звуците на специално поканен оркестър и певица.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ