ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловците изнасят фуражи в лудогорските ловища

Георги НИКОВ

Навалелият ноемврийски сняг в Лудогорието завари ловците готови с фуражите, които ще се използват през тази зима. Няколко дни пре­ди това стана и раздаването на осигурените количества зърно на ловните дружинки. „Това го правим с цел да не се разхвърля храната по-ра­но от ноември, защото все още имаше по полетата какво да намерят дивите животни, а фуражът да се използва в ис­тинските зимни месеци – де­кември, януари и февруари. Осигурили сме 30 тона царе­вично зърно за всичките 31 дружинки и 10 тона пшеница, а всяка една от тях за зимния сезон си доставя по още тол­кова количества. Направени са и нужните листници, а ху­бавото е това, че тази есен в горите има много жълъд, който се приема много охот­но от животните. В повечето дружинки има и електронни хранилки, където много ико­номично се разходва зърно­то. Има складирани и бали с люцерна за благородните елени, сърните и зайците. С една дума, организацията по подготовката и изнасянето на фуражите от самите ловци е много добра“, коментира спе­циалистът по лова в ЛРС-Раз­град инж. Людмил Лилов.

Преди падането на снега дружинките заредиха хра­нилките, а когато той затрупа лудогорската земя, ловците тръгнаха из полетата, за да намерят най-подходящите места, където да поставят фуражите, тъй като в такова време дивите животни трудно намират храната си.

„Осигурили сме 1 тон и 700 кг царевично зърно и 500 кг жито, както и 200 кг сол. В момента монтираме две електронни хранилки в гора­та, които са с вместимост по около 50 кг зърно. Освен това за дивите свине на други две места зареждаме с фуражи, където има калища и солища. Също на две места слагаме зърно и за фазаните, и за яре­биците, чиято популация се увеличава. Тази година раз­селихме 120 яребици и мога да кажа, че се наблюдават добри ята с птици в ловните ни райони, сподели Светло­зар Христов, председател на ЛРД-Дряновец.

Освен председателя много добри грижи полагат за стопа­нисването на дивеча ловците Никола Балевски, Живко Боб­чев, Сергей Радинов, Вен­цислав Абрашев и др., които най-редовно изнасят фуражи, с които зареждат хранилките в районите.

Много добра е дейността и на ЛРД-Бели Лом. По думи­те на председателя ветеран Мустафа Мухаремов са скла­дирани 1150 кг царевично зърно, 320 кг пшеница и 600 кг царевица на кочани. Имат добри спонсори от петте ко­операции и земеделските производители, които рабо­тят земята на селата Бели Лом и Веселина. Една част от фермерите са ловци, а други са просто приятели на ловната дружинка и винаги се отзовават, когато има нужда от храна за дивите животни. „В едно от селата бяха ни заделили царевица, органи­зирахме бригада и обрахме кочаните, с това осигурихме допълнително количество храна за зимния период. Хра­ним диви прасета, но набля­гаме и на яребиците, и на фа­заните, осигурили сме 320 кг жито, като за всеки район си има отговорници от ловците, които постоянно поддържат ловищата си. Това се отра­зява положително на дивеча, който имаме в района – казва председателят на ЛРД-Бели Лом Мустафа Мухаремов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ