140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Проведе се важна среща-разговор с председателя на НЛРС-СЛРБ във Варна

На 6 ноември в хотелски комплекс „Звездица“ край Варненското езеро се проведе регионална среща на ръководството на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците“ с ръководствата на сдруженията от Шабла, Генерал Тошево, Добрич, Долни чифлик, Балчик, Каварна, Каспичан, Вълчи дол, Крушари, Дългопол, Провадия, Велики Преслав, Шумен Нови Пазар, Тервел, Генерал Тошево и председатели на дружинки от ЛРС-Варна. На нея бяха обсъдени актуалната ситуация с навлизащата в страната Африканска чума по свинете, както и  ролята и значението на Националната организация за своите членове.

Срещата бе ръководена от председателя на НЛРС-СЛРБ Васил Василев. Сред официалните лица бе и управителят на фирма „Сокол“ Борислав Бечев.

В началото бяха представени подробности около възникналите огнища на АЧС край селата Тутраканци и Българево. Участниците в срещата бяха категорични, че ловно-рибарските сдружения в непосредствена опасност от разпространение на заразата в техните райони, а след това и останалите от страната ще бъдат изправени на прага на оцеляването, тъй като финансовите загуби ще бъдат огромни. Средствата от разрешителните за групов лов на дива свиня, който евентуално ще бъде забранен, а след ликвидирането на популацията от диви свине и невъзможен, ще се отрази катастрофално на бюджетите на сдруженията. Освен това, липсата на тези най-привлекателни за ловците ловни излети ще доведе до отлив в членската маса и така положението ще стане направо трагично. Алтернативните възможности за лов са доста песимистични – прелетът на пъдпъдъка всяка година намалява, гургулицата засега оцеля като ловен обект, но не се знае за догодина, запасите на заека са повече от скромни, а ловът на яребици и фазани зависи от количеството разселвани птици, което пак означава финансови средства. И в момента отчетите за отстрела на сърната и благородния елен са символични.

При това положение от всички ловци в страната, от всички ловно-рибарски сдружения и Националната организация се изискват големи усилия както да се ограничи разпространението на АЧС, така и да се приспособят ловните организации към условията на евентуално съществуваща повсеместно зараза по дивите свине.

Отчетено бе, че ролята на НЛРС-СЛРБ е особено важна в настоящия момент, когато липсва координация в действията на МЗХГ и БАБХ. Националната организация на ловците е тази, която може да се превърне в катализатор на правилните решения и действия, още повече, че при разпространение на болестта по стопанските свинеферми, ловците могат да се окажат виновниците, с които държавните институции да се оправдават.

Участниците в срещата се съгласиха, че е необходимо УС на НЛРС-СЛРБ да инициира промяна в ЗЛОД, която да позволи на министъра на МЗХГ да променя сроковете за ловуване, което ще позволи удължаване на сезона за групов лов на дива свиня след 13 януари тази година, за да бъде редуцирана популацията на дивата свиня. УС на НЛРС-СЛРБ ще изпрати писма до всичките парламентарно представени партии, с които да ги призове и убеди в такава законодателна промяна.

Представителите на ЛРС-Провадия обявиха, че ще изготвят декларация до министъра на МЗХГ и лично до премиера Бойко Борисов, в която ще поискат отмяна на ограниченията за лов в района с. Тутраканци и съседните дружини, още повече, че карантинният срок отдавна изтече и нови случай на АЧС не са регистрирани. Поискана и получена бе подкрепата от председателя на Националната организация тази декларация да бъде разпространена и ловно-рибарските сдружения от цялата страна да проявят солидарност, като застанат зад декларацията, тъй като бедата, ако днес е при тях, утре ще бъде при всички.

В този регион от страната надвисналата опасност от АЧС и произтичащите от това последици за ловните организации е факт. Затова и всички участници в срещата изразиха емоционалната си подкрепа за единството на Националната организация. Тъй като единството гарантира и силата на Съюза, който може да защитава и отстоява интересите на своите членове, за което обаче ще бъдат необходими и съществени промени в Устава на НЛРС-СЛРБ, които да позволят на Съюза да бъде активен партньор на сдруженията в тяхната организационна дейност, без това да променя техния статут на самостоятелни юридически лица. Целта е да има пряка комуникация с редовите ловци, която имат нужда от информация за ползата от членството си в Националната организация, която защитава правото им да упражняват ловното си хоби.

Представителите на участниците в срещата получиха от председателя на НЛРС-СЛРБ благодарствени адреси за участието им в Националния събор край Карлово по случай 120-годишнината на Националната организация.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ