НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Разселиха 56 диви зайци в ДЛС-Паламара

56 диви зайци бяха разсе­лени в ДЛС-Паламара. Целта е да се възстанови попула­цията на този вид. Дивите зайци в природата намаляха драстично в края на миналия век, като причините за това са комплексни, но най-вече са свързани с интензивната стопанска дейност и използ­ването на много химически вещества, които водят до значителни промени в мес­тообитанията на животните. Вина за намаляването на дребния дивеч имат и хищни­ците, в това число и скитащи­те кучета.

Историята на ДЛС-Пала­мара сочи, че на територията на стопанството в миналото е имало изобилие както от едър, така и от дребен дивеч. В ловностопанските райони на поделението има много добри условия за развитието на много животински видове.

„Доскоро усилията ни бяха насочени към възстановя­ването на популацията на едрия дивеч, но сега обръ­щаме поглед и върху дреб­ния. Един от основните му представители и желан обект за лов е дивия заек. Стопан­ството ще продължи да рабо­ти и занапред в тази насока, като една от първите стъпки е разселването на 56 мъжки и женски животни. Дивите зай­ци са закупени от фирма „Со­кол-БЛРС“, обясни ловният експерт на Североизточното държавно предприятие инж. Тервел Стефанов. Той каза още, че ловните специалисти наблюдават състоянието на разселения дивеч.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ