НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Лов

Намаляват дивечовите популации на територията на ЛРС-Айтос
IUCN подготвя оценка на екологичните щети в Украйна
шумен благороден елен

ЛРС-Шумен – Ловците се радват на добър сезон на благороден елен

Популацията на благороден елен в ловностопанските райони на ловно-рибарска дружество „Сокол-Шумен”-гр. Шумен  се е увеличила. Това е следствие от намалелия брой диви свине заради заразата

славейно лов

В ЛРС-Славейно ловците от Баните са първенци

Важна част от ловния жи­вот на всяка дружина или сдружение е, когато се напра­ви равносметка на постигна­тото. Това обикновено става след приключване на ловни сезон

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ