140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Омуртаг: Временно спират лова на пъдпъдъци

ЛРС-Омуртаг: Временно спират лова на пъдпъдъци

Любопитна новина дойде от сдружението в Омуртаг. След анализ на първия за сезона ловен уикенд, е установено наличие на люпила и множество все още млади, неукрепнали пъдпъдъци в ловните полета. Това е подтикнало ръководството на сдружението временно да спре лова на пъдпъдъци. Подходът е от чисто етични съображения – да се даде шанс на птичките да укрепнат.

Новината съобщи ръководителят на сдружението Николай Наумов. И уточни, че омуртагските ловци имат възможност да ловуват на гургурлици и гривяци. Вярно, те са пръснати и прелетите са по-скоро в неориентирана посока, но ги има и който е упорит и търпелив, ще има по какво да стреля.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Хан Омуртаг – 2001” – гр. Омуртаг
Пощ. код: 7900
Мобилен: 0895 813 734

Реклама

ЛОГО - СЛРБ