140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Враниловци – Слука в труден период

Без излишни драми завърши ловен сезон 2018/2019 г. ЛРД-Враниловци към ЛРС-Габрово. „Като цяло може да се каже, че откъм слука нямаше крайности, просто беше един добър сезон, който не допуснахме да бъде повлиян от обста¬новката, свързана с АЧС, и други текущи проблеми – категори¬чен е председателят Пла¬мен Танковски. -Не е нужно да подчертаваме на кого са слуките. Важното е, че дружинката е мирна и сговорна, че млади и стари ловци се разбират точно в духа на ловните традиции и уважението.
До момента през зимния се¬зон сме използвали 1300 кг царевица за подхранване, което е една от основните причини за добрите резул¬тати“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Чардафон” – гр. Габрово
Пощ. код: 5300
Телефон: 80-37-76
Мобилен: 0888 443 450

Реклама

ЛОГО - СЛРБ