140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Асеновград – 300 пъдпъдъка на старта в ЛРД-Нови Извор

Дружината в с. Нови Извор към ЛРС-Асеновград е сред тези с най-голям отстрел на пъдпъдъци в страната. Ди­митър Игнатов е неин секре­тар. Той сподели следното: „На откриването на сезона бяхме 30 ловци, всички с висока дисциплина. Лову­вахме в отделни местности. Изстрелите заехтяха още с първите крачки. Крайният резултат е невероятен. Най- точен мерник демонстри­раха младият ловец Гюлен Мустафов с 12 отстреляни птици, почти толкова отстре­ляха и Атанас Сафков, Димо Димов и Любен Иванов. Ос­таналите ловци също доб­лижиха десетката. Отстре­ляхме приблизително 300 пъдпъдъка.”

Димитър Игнатов също е отстрелял повече от 10 пъд­пъдъка. Не е доволен обаче от кучетата, които по негови­те думи са се изявили слабо.

Костадин БУЮКЛИЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ