ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Попово – На старта с много оптимизъм

Ловците от поповското село Водица изразиха оптимизъм за добър сезон след първия излет. Пъдпъдъци из ловните им полета има. Вярно, пръс­нати са, вдигат се единични птици, но пък пеят отвсякъде в ранната августовска утрин и това е наслада за душата. А и кучетата тепърва ще „влизат в час”. На първия излет дис­циплината им леко куца, по­неже преливат от ентусиазъм и се поддават на своеволия. На следващия излет ще са по-ефективни. Това бе обоб­щаващият анализ, след като всички се събраха в центъра на селото за разбор след края на лова.

На ранина се обособиха няколко групи, които обходи­ха различни местности. Вни­манието се насочи основно към стърнища. Най-силни резултати в пъдпъдъчия лов постигна групата на кмета и председател на дружината Иван Георгиев, ловувала в м. „Раштене”. Интензивна стрел­ба имаше в групата на Стефан Дянков в м. „Тиево”. Паднаха доста пъдпъдъци, имаше и пропуски. Все пак като безспо­рен шампион в първия ловен ден се изяви младокът Георги Николаев, който е натрупал почти дузина гривяци и гургу­лици, а в добавка е отстрелял и лисугер. Причаквал ги е на прелет в м. „Корията”, а лиси­цата му е излязла току пред него и то след като преди това е произвел няколко изстрела. Такъв бонус не се пропуска.

По време на излета имаше и проверка. Мобилен контро­лен екип в състав: горският надзирател Любомир Ста­ниславов, полицейският ин­спектор Илия Илиев и пред­ставителят на поповското сдружение Стефан Йорданов извършиха щателна инспек­ция на документите. Взета бе и проба за алкохол. Всичко е изрядно, няма забележки. Ладата-нива на инспектори­те продължи към съседното село, а ловците отново вдиг­наха пушките, за да продъл­жат с динамичната стрелба. И така поне още час, докато напече.

Като за първи излет – съ­сем не е зле. Все още има влажни зони в региона, има и достатачно ожънати ниви, а това е гаранция, че птици­те ще се задържат. С повечко движение и с подобрена точ­ност в стрелбата ще се трупат активи занапред.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение на ловците и риболовците в Попово – гр. Попово
Пощ. код: 7800
Телефон: 4-38-76
Мобилен: 0894 373 878

Реклама

ЛОГО - СЛРБ