ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Сеново – Ветеран повали глиган 300 кг

Чудесно начало на сезона поставиха ловците от ЛРД-Сеново към ЛРС-Разград, като първата слука при едрия дивеч бе на глиган с тегло 300 кг. Около 11 ч. в първия съботен излет кучетата на ветерана Петър Харизанов подгонват глигана, който започва да се върти в гъсталака и успява да рани няколко от тях. За успокоение обаче те не са тежко засегнати. 75-го­дишният кучкар Петър Харизанов се приближава до глигана и от няколко метра на дубле успява с точна­та си стрелба. Засегнати са сърцето, белият дроб и гръбначният стълб.

„Останахме много доволни от слуката, която се оказа ог­ромен глиган в първия ловен ден, който тежеше 300 кг, а зъбите му бяха с дължина 24 см и когато горските направи­ха оглед, споделиха, че такъв добър екземпляр в последно време не са срещали. Веро­ятно оценките са за трофей със златно отличие. Що се отнася до Петър Харизанов, който е най-възрастният ло­вец в дружината, той е и най- добрият и служи за пример. Благодарихме му, естестве­но, и си пожелахме след пре­кратяване на гонката да има­ме и занапред добри слуки”, сподели председателят на ЛРД-Сеново Пенчо Пенчев, който оглавява и ловното сдружение в Разград.

„Глиганът се оказа, че е 262-рият екземпляр, който отстрелвам за дългите ми го­дини на ловец. Изключително радостен съм, че всяка годи­на в деня на откриването на сезона имам слука. Водя си специален дневник, в който записвам всичко, което ми е било слука през годините. Радвам се, че и тази година отстреляният глиган ми до­несе хубав трофей. Повалял съм и по-едри животни, а дължината на най-дългите глиги на отстрелян от мен глиган е 28,5 см, този неверо­ятен екземпляр повалих пре­ди десетина години” – споде­ли Петър Харизанов.

През втория ден от сезона ловците попадат на още един глиган, който е отстрелян от Станислав Станчев. Негово­то тегло е 150 кг.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ