ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Сава – Силни резултати след рестрикциите

Миналата година цял сезон ЛРД-Сава към ЛРС „Камчия”-Дългопол не ловува на диви свине зара­ди огнището на заболяване от африканската чума край Провадийското село Тутраканци. Това веро­ятно доведе и до увеличаване популацията и за­пазване на дивите животни. Сега те се радват на много добри слуки, тъй като почти на всеки излет имат отстрел.

Председателят на дружи­ната Красен Калчев с радост съобщи, че в последния ок­томврийски излет е дошъл най-големият успех – от­стреляни са 10 диви свине. Най-големият глиган е бил повален от ловеца Абил Абил – 150 кг и глиги с дъл­жина 20 см. Председателят Калчев е отстрелял 3 живот­ни:, глиган от 140 кг и два приплода по 80 кг. Същият брой е отстрелял и Йордан Вълчев.

„В този ловен излет участ­ваха двайсетина души. Срещнахме сюрията от диви свине, която се прибираше от царевицата в гората ве­роятно на спокойствие. Така се стигна до големия успех, разбира се, имаше и пропус­ки при стрелбата, като част от дивите животни успяха да се измъкнат и да се скрият в гъсталака на гората. Много ни помогнаха и четириноги­те помощници, които са на кучкарите Кирил Киров, Ди­митър Славов, Георги Геор­гиев и Велико Митев, които изкараха от гъстата расти­телност на къпинака дивите свине. Общо през първия месец имаме 26 отстреляни диви свине, като най-голе­мите бяха по над 150-160 кг. Очакваме още слуки, защото наблюдаваме, че в района ни има животни и по­пулацията е много голяма”, твърди председателят Кра­сен Калчев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“Сдружение на ловците и риболовците – ловно-рибарско дружество Камчия” – гр. Дългопол
Пощ. код: 9250
Мобилен: 0878 663 044

Реклама

ЛОГО - СЛРБ