ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Започна есенният сезон за разселване на лопатари в Източните Родопи

Първата група от 27 лопатара от Държавно ловно стопанство (ДЛС) Кричим бяха транспортирани до временната адаптационна ограда край град Маджарово, с което започна есенният сезон за разселване на елени в Източните Родопи.
“Планираме още около 25 лопатара да бъдат освободени до края на ноември в защитените зони Маджарово, Язовир Ивайловград и Родопи-Източни“, коментира Стефан Аврамов от фондация “По-диви Родопи”. Животните в района се разселват в сътрудничество с ЛРС-Харманли и местни заинтересовани, които поемат изцяло грижата и охраната на животните. Досега в района са разселени над 130 лопатара.
“Животните се аклиматизираха много добре, размножаваха се успешно за втора година в природата и формираха добре развиваща се популация”, споделя още Аврамов. Две други групи от общо 32 лопатара от ДУ „Студен кладенец” са разселени на територията на защитени зони Добростан и Средни Родопи. Досега в района в рамките на LIFE проект “Опазване на черните и белоглавите лешояди” са разселени 89 лопатара. Планира се и разселване на 10-20 животни в района на Бяла река, Крумовградско, където вече досега са разселени 12 лопатара. Животните са под постоянно наблюдение от екипа и представители на местните ловни дружини, които сътрудничат за възстановяването на този вид в района.
www.novini247.com

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ