ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Антоново – Сезон с рекорди

Никога ЛРС-Антоново не е постигало толкова голям отстрел на диви свине, зая­ви председателят му Румен Рафаилов. Това се дължи на изключително голямата популация на дивите живот­ни в Тузлука, както и на по­стоянните грижи на ловците от дружинките, но не и на последно място на отлична­та организация по време на ловните излети. До средата на януари паднаха над 700 животни, една част – добри глигани. Това е със 70 по­вече от миналогодишните постижения, като до края на януари, до когато е удължен срокът за ловуване, преиз­пълнението се очаква да е още по-голямо.

В почти всеки излет има­ше слука, нерядко и по 7-8 животни. Най-голяма бе тя в Първа градска дру­жинка в Антоново и в село Длъжка поляна – по над 130 екземпляра, както и в ЛРД – Стеврек и ЛРД – Черни бряг и другаде.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол – 2001” – гр. Антоново
Пощ. код: 7970
Телефон: 22-54
Мобилен: 0887 401 332

Реклама

ЛОГО - СЛРБ