140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Кърджали – Гюлюстан Ибрям от ЛРД-Боровица отстреля 50-килограмов вълк

вълк кърджали

На 12 май надвечер младият ловец от дружина Боровица Гюлюстан Ибрям отстреля  50–килограмов вълк край пътя за село Голобрад. Ловът на хищници е неговата страст, с което е пример за колегите си. През ловен сезон 2019/2020 г. е отстрелял 6 чакала и над 50 лисици. На последната ловна вечеринка, организирана от Ловно-рибарското сдружение в Кърджали, той беше награден с грамота за принос в регулирането на хищниците.

„Популацията на вълци в района на с. Боровица е висока. Щетите, които нанасят са  големи. Миналата година изядоха над 20 овце, а тази  5 телета. Затова правим всичко възможно да помогнем на хората, като намаляваме тяхната популация. Нападат елените, които развъждаме, както и другия дивеч. Даваме на ловците разрешителни за индивидуален лов на хищници – казва председателят на дружината Неджми Мустафов. – Зная, че природозащитниците и еколозите ни обвиняват, че отстрелваме хищници, включително вълк, чел съм много техни коментари, но нека се поставят от другата страна, на мястото на възрастните стопани, които отглеждат по едно теле или по няколко агнета, за да го продадат, за да могат да преживяват. Да не говорим какво означава за един човек от село вълци да му изядат кравата, остава гладен” –  допълва председателят на дружината.

Отстреляният вълк от Гюлюстан Ибрям е трофеен и след обработка му ще бъде представен за оценка. През миналия ловен сезон ловците от ЛРД-Боровица са отстреляли пет вълка. Дружината е водеща в кърджалийското сдружение в разселването, стопанисването на дивеча и регулирането на хищниците.

Валери КОВАЧЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Кърджали” – Гр. Кърджали
Пощ. код: 6600
Телефон: 6-22-60
Мобилен: 0886 060 341

Реклама

ЛОГО - СЛРБ